Av. Şeyda GÜNEŞ

Öğrenim Durumu:
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans

Seminerler:
2006 Hukuk Kurultayı Semineri
1. Hukuk Ve Etik Semineri
Yeni Ceza Kanunu Tasarısı Semineri
Hukuk Ve Kadın Semineri
Uluslar arası Sözleşmeler Işığında Adil Yargılanma Hakkı Ve İç Hukukla Mukayesesi

Yabancı Dil:
İngilizce, Fransızca