Av. Arb. Ahu TURHAN MAZMANCI

Kurucu Ortak

 

Öğrenim durumu:

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık, Yüksek Lisans (2009-2012)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans (1999-2003)

 

Akdemik Çalışmalar:

Yüksek Lisans Tezi: Trafik Kazalarında Sorumlular Arasında Teselsül ve Yeni BK Bakımından Değerlendirilmesi, Danışman: Prof. Dr. Ayten Çetin

 

Arabuluculuk Eğitim ve Branşları:

Aydın Üniversitesi: Hukuk Uyuşmazlığında Arabuluculuk Eğitimi (2016)

Aydın Üniversitesi: İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi (2017)

Medipol Üniversitesi: Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (2021)

Medipol Üniversitesi: Banka ve Finans Hukuku Arabuluculuk Özel Uzmanlık Alanı (2021)

Ufuk Üniversitesi: İnşaat Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (2021)

Antalya Bilim Üniversitesi: Sigorta Hukukunda Arabuluculuk Uzman Eğitimi (2021)

Antalya Bilim Üniversitesi: Tüketici Hukuku Arabuluculuk Uzman Eğitimi (2021)

 

Yabancı Dil:

İngilizce(İleri)